turbita.com

Mēs piedāvājam

TURBITA piedāvā:

♦ Turbokompresoru restaurāciju,
♦ Turbokompresoru apkopi,
♦ Turbokompresoru pārbaudi,
♦ Turbokompresoru balansēšanu,
♦ Turbokompresoru regulēšanu.

Restaurētām turbīnām dodam 12 mēnešu garantiju,  bez nobraukuma ierobežojuma!

 

Turbīnu defekti, to cēloņi.

Turbīna ir cieši saistīta ar mašīnas dzinēju un citu agregātu darbaspēju. Ir jāpievērš uzmanība salauztās turbīnas diagnostikai, lai sākotnēji noteiktu defekta cēloni, varētu sniegt konkrētas rekomendācijas kā tos novērst, lai nenonāktu pie atkārtota turbīnas remonta.

♦ Netīra eļļa, paaugstināta sodrēju (cieto daļiņu) koncentrācija eļļā – ilgstoši nemainīta eļļa vai dzinēja nolietojums / defekts.
♦ Metāla skaidas eļļā – dzinēja defekts.
♦ Eļļas bads – turbīnas darbība bez eļļas vai ar nepietiekamu eļļas daudzumu.
♦ Aizsists katalizators / DPF filtrs – paaugstināta pretestība izplūdes gāzēm.
♦ Palielināta turbīnas slodze (paaugstināti turbīnas apgriezieni) – nehermētiska gaisa sistēma vai nepareiza turbīnas vadība.
♦ Svešķermeņa iekļūšana no motora turbīnas karstajā daļā – virzuļu grupas, vai izplūdes kolektora nolietojums / defekts.
♦ Paaugstināts kartera gāzu spiediens motorā – dzinēja nolietojums / defekts vai defekts kartera ventilācijas sistēmā.